3.1. Problem Çözme Teknikleri

3.1. Problem Çözme Teknikleri

3.1. Problem Çözme Teknikleri

Katılımcılar, Yalın Üretim uygulamalarında sürekli kullanacakları yöntemleri ve olaylara bakış açılarında detaycılık ve sistematik yaklaşıma daha da vakıf olmalarını ve ortaya çıkan problemlerin bir daha oluşmamasını hedef alan önleyici problem çözme metoduna sahip olmaları hedeflenmektedir.

İçerik:

Giriş ve Kavramlar
Toplam Kalite Yönetimi
Veri analizi
Veri toplama ve istatistik
Veri çizelgesi
Grafiksel gösterim
Pareto analizi
Histogram
Korelasyon diyagramı
 Sürekli iyileştirme
Problem çözme teknikleri
Beyin fırtınası
Neden-Sonuç diyagramı
5N 1K
Karar matrisi
Gruplandırma
Karar alma süreci
GANTT Diyagramı
Akış diyagramı
Renault,  FIAT, Ford, Honda, Toyota’ nın Tedarikçilerinden İstediği Problem Çözüm Metotları.

 

 Eğitim Uygulaması:

 

Katılımcılar eğitimin başında takımlara ayrılmaktadır. Teorik bilgi ile beraber aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim sırasında oluşturulan takımların uygulamalardaki başarıları eğitmen tarafından puanlanarak; rekabet içinde dinamik bir öğrenme atmosferi yaratılmaktadır. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir.

 

Katılımcılar                : Üretim, Kalite, Sevkiyat, Satınalma, Proje Yönetimi ile ilgili tüm birimler

 

Eğitim Materyali                   : Problem Çözme Teknikleri Kitabı, Problem Çözme Teknikleri Sunumu

 

Eğitim Süresi                        : 1 gün ( 09.30 – 17.00 )

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş