3.2. Değer Akışı Analizi

3.2. Değer Akışı Analizi

3.2. Değer Akışı Analizi

Eğitimin Amacı:

Yalın Üretim & Hizmet Yönetimine Dönüşüm ile rekabet edebilirliğinin artırılması ve işlerin daha iyi yapabilir, ölçülebilir, izlenebilir şekilde sürekli iyileştirme kültürünün benimsenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için yapılması gereken faaliyetlerden ilk aşama tüm israflardan kurtulmasıdır.

 

Değer akışı, her ürün/hizmet için hammaddeden müşteriye malzeme ve bilgi akışı ve tasarımdan seri üretime olan akış boyunca yapılması gereken katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. Değer akışı haritalarının hazırlanması, harita üzerinde katma değer yaratmayan faaliyetlerin görülmesi ve ortadan kaldırılması, için nelerin yapılması gerektiği eğitimin amacıdır.

 

Eğitim İçeriği:

Değer Nedir ? Değer Akışı Haritalandırmanın Yararları

İsraf Nedir ve Üretimde 7 İsraf

Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar

Mevcut Durum Haritalandırma Adımları

Değer Akışında Kullanılan Semboller ve Proses Bilgileri, Formlar

Takım Çalışması (Mevcut Durum Haritası)

Değer Akışının Yalınlaştırılması

Gelecek Durum Haritası - Takım Çalışması

Değer Akışı Haritalandırma Çalıştayı

 

Eğitim Uygulaması:

Katılımcılar eğitimin başında takımlara ayrılmaktadır. Teorik bilgi ile beraber aktarımına paralel olarak eğitim boyunca sürekli olarak uygulamalarla konular pekiştirilmektedir. Eğitim başında ve sonunda gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar yardımı ile bilgi seviyelerindeki artış ölçülmektedir.

 

Katılımcılar                : Üst – Orta – Formen ( Usta ) Düzeyindeki İlgililer

Eğitim Materyali       : Değer Akışı Analizi Katılımcı Kitabı ve Sunumu

 

Eğitim Süresi                        : 2 gün ( 09.30 – 17.00 )

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş