3.5. 5S İş Ortamında Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma, Kontrol

3.5. 5S İş Ortamında Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma, Kontrol

3.5. 5S İş Ortamında Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma, Kontrol

Eğitimin Amacı:

 

İşletmelerde iş güvenliği, kalite, verimlilik, makine performansı, çalışanların katılım ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunan, işletmelerde düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan, hem basit hem de en küçük ayrıntıların denetimini sağlayan 5S sisteminin

adımları, başarı koşulları ve uygulama yöntemleri ile ilgili bilgilendirilmesi.

 

5S beş adımdan oluşan ve amacı çalışma ortamının yeniden organize edilmesi ve israfın ortadan kaldırılması yöntemidir. Hedef çalışma ortamının daha temiz, daha düzenli, daha çalışabilir, daha güvenli bir ortam oluşturmak ve sürekli hale getirmektir.

 

Eğitim İçeriği:

1.basamak : Seiri (sort)-Sınıflandırma

2.basamak :Seiton (straighten)-Düzenleme

3.basamak :Seiso (scrub)-Temizlik

4.basamak :Seiketsu (standardize)-Standartlaştırma

5.basamak :Shitsuke (disipline)-disiplin

5S Denetimi

5S Kontrol Listesi

5S Uygulama Aşamaları,

5S Uygulama Formları

5S Çalıştayı

 

Eğitim Uygulaması:

 

5S’ in tüm aşamaları; saha uygulamalarını içerek şekilde uygulama örnekleri ile özellikle yeni sistemin ortamın korunması hedefli olarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

 

Katılımcılar                           : İş yerlerinde 5S tekniğini uygulamakla görevlendirilecek takım liderleri, mühendis, ustabaşı, uzman ve mavi yakalılar.

 

Eğitim Materyali                   : 5S Katılımcı Kitabı, 5S Sunumu

 

Eğitim Süresi                                    : 1 gün ( 09.30 – 17.00 )

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş