3.6. SMED - Tekli Dakikalarda Kalıp / Model Dönüşümü

3.6. SMED - Tekli Dakikalarda Kalıp / Model Dönüşümü

3.6. SMED - Tekli Dakikalarda Kalıp / Model Dönüşümü

 

 

Eğitimin Amacı:

 

Katılımcılara Model / Kalıp dönüşümü ile ilgili teknikler, etki eden faktörler konusunda bilgi verilecek, Model Değişim - ayar süresinin kısaltılması projesinin yürütülmesi bir örmek ve buna paralel şirket örneği (çalışma konusu olan makine) üzerinden adım-adım işlenecektir. Şirketiniz’ de yapılması gerekenler üzerinde durulacak, eğitim sırasında eğitim salonunda ve sahada anlatılanları uygulamaya geçirme çalışmaları yapılacaktır.

 

Eğitim sonunda şirketiniz adına yapılması gerekenlerden bazıları yapılmış ve yapılması gerekenler konusunda yol haritası çizilmiş, yapılacaklarla ilgili ödevler verilmiş olacaktır.

 

Eğitim İçeriği:

 

OEE’ nin hesaplanması, Model Değişim - ayar süresinin OEE’ ye etkisi

Model Değişim – ayarla ilişkili tanımlar

Model Değişim - ayar’ın ortaya çıkardığı kayıplar

Model Değişim - ayar ile “üretimde esneklik” ve “stoklar” arasındaki ilişki

Model Değişim - ayar süreci ve sürecin analizi

Model Değişim - ayar konusundaki iyileştirmelerin ölçülebilir kazançları: zaman, işgücü, malzeme (hammadde) ve enerji tasarrufu

Model Değişim - ayar sürecine 5S çalışmalarının katkısı

Model Değişim - ayar sürecini adım adım iyileştirme çalışmaları

 

Eğitime hazırlık yapılması için mümkünse aşağıdaki bilgilere ihtiyaç vardır:

 

İlgili makinenin değişim –ayar standardı (prosedür, talimat, iş sırası listesi, … gibi) İlgili makinenin standart Model Değişim - ayar süreleri Mümkünse ilgili makinenin bir Model Değişim - ayar işleminin başından sonuna video görüntüsü. İlgili makinenin son 20 Model Değişim - ayar duruşu kaydı İlgili makinenin 1 haftalık üretim miktarının, duruşlarının ve sürelerinin kaydı

 

Katılımcılar                                    : İş yerlerinde SMED tekniğini uygulamakla görevlendirilecek takım liderleri, bakım, üretim, kalite mühendisleri, ustabaşı, uzman ve mavi yakalılar.

 

Eğitim Materyali                   : SMED Katılımcı Kitabı, SMED Sunumu

 

Eğitim Süresi                                   :2 gün ( 09.30 – 17.00 )

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş