Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi

İşyerlerinde tehlike anında yapılması gerekilen doğru müdahalelerin ve doğru davranışların sergilenmesi, tedbir ve alınan önlemlerin yönetilmesi ve planlaması amaçlanmıştır.

Afet ve Acil Durum Planlama Eğitimi

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri:
  • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  • Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

Acil durum planı:
MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Eğitimin Amacı:
İşyerlerinde tehlike anında yapılması gerekilen doğru müdahalelerin ve doğru davranışların sergilenmesi, tedbir ve alınan önlemlerin yönetilmesi ve planlaması amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği:
  • Acil Durumların Tanımlanması,
  • Acil Durumların Yönetimi,
  • Acil Durum Planlama Süreçleri,
  • Acil Durum Planı Uygulaması,
  • Acil Durumun Duyurulması,
  • Acil Durumda Tahliye,
  • Çalışma Alanlarında Alınması Gerekli Tedbirler,
  • Acil Durum Ekiplerinin Görev Ve Sorumluluklarının Tanımlanması,

Eğitim Süresi: 1 Gün
Katılımcılar: İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Acil Durum Ekipleri, Ekip Sorumluları ve Yöneticileri.
Sertifika: Eğitimin sonunda eğitim katılım belgesi verilecektir.

İlgili Kanunlar:
18-06-2013 tarih ve 28681 sayılı İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
20-06-2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş