APQP Rev. 2 - İleri Ürün Kalite Planlama

APQP Rev. 2 - İleri Ürün Kalite Planlama

APQP Rev. 2 - İleri Ürün Kalite Planlama

Eğitim Amacı :

Müşteri ve tedarikçileri arasında yeni bir ürün için devreye alma süreci içerisinde kalite planlama şartlarının oluşturulması, ürün kalite planlaması gereksinimlerinin standartlaştırılarak ortak bir dil kullanılması, ürün kalite planlaması sürecinde daha etkin bir iletişim sağlanması, ürünün müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak zamanında, en düşük maliyetle sağlanması, uygulama örnekleri yardımı ile katılımcılara anlatımını sağlamaktır.

 

İçerik :

 

APQP süreçlerinin girdileri/çıktıları

APQP Rev. 2 Planlamaları

APQP Rev. 2 Yönetim Süreci Sorumluluk Matrisi

Proje Zaman Planlaması

TFC - Ekip Fizibilite Değerlendirmesi

Ürün - Proses Tasarımı ve Geliştirilmesi

Proses Akışları ( Sinoptik ) Hazırlama

FMEA-Kontrol Planı ilişkisi

Kontrol Planı Hazırlanması

Ürün Kalite Kontrol Listeleri

Özel Karakteristik Matrisleri

Müşteri Özel Karakteristikleri FMEA İlişkisi ( Sistem FMEA )

Denetimlerde APQP Gözden Geçirme faaliyetleri

 

Katılımcılar                 : Üretim, Kalite, Arge, Proje, Mühendislik, Bakım Satınalma, Ticaret Yönetimi ile ilgili tüm birimler

 

Eğitim Materyali        : APQP Eğitim Kitabı, APQP Sunumu

Eğitim Süresi : 1 gün ( 09.00 – 17.00 )

Eğitim Uygulaması     : Aynı gün içinde firmanızın bir ürünün Kalite planı oluşturulacak / gözden geçirilecektir.

Katılımcı Sayısı         : 6-20 kişi

 

Katılımcı Değerlendirme       : Katılımcının eğitimdeki katımı %30), Katılımcının Uygulama sınavı sonucu %70 üzerinden değerlendirilecek ve Min. 80 puan alana başarı sertifikası, 80 altı alanlara da katılım sertifikası verilecektir.

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş