Balanced Scorecard ve Süreç Performans Yönetimi Eğitimi

Balanced Scorecard ve Süreç Performans Yönetimi Eğitimi

  • Kendi organizasyonlarında ve sorumluluk alanlarında bir stratejik performans ölçüm sistemini nasıl oluşturacaklarını,
  • Kurumun genel performansı ile kritik süreçler arasında nasıl bağ kuracaklarını,
  • Kurumlarda yaygın olarak kullanılan performans göstergelerinin neler olduğunu,
  • Süreç performanslarını süre, maliyet ve kalite yönüyle nasıl ölçeceklerini,
  • Süreçlerin performanslarını nasıl analiz edip iyileştireceklerini öğreneceklerdir.

Eğitim Süresi:2 Gün 

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş