Ergonomi Eğitimi

4857 Sayılı İş Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aşağıdaki yönetmeliklerde işveren, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kas iskelet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi için, ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri yapma ve her türlü önlemi alma konusunda yükümlü kılınmıştır.

Ergonomi Eğitimi

4857 Sayılı İş Kanununda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili aşağıdaki yönetmeliklerde işveren, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kas iskelet risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi için, ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri yapma ve her türlü önlemi alma konusunda yükümlü kılınmıştır.


Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ doğrudan bedensel çalışanları ilgilendirmektedir. İş yerinde sırt ve bel incinmeleri ve ağrısı için riskleri belirleme ve azaltmayı ve çalışan sırt ve bel ağrısından korumayı amaçlamaktadır. Korunma işverene her türlü önlemi alma, korunma ve ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmeleri uygulama konusunda yükümlülükler getirilmektedir.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik:
Madde 6 - Ekranlı araçlarla çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır.

Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir:

  • Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,
  • Doğru oturuş,
  • Gözlerin korunması,
  • Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
  • Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
  • Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi,
  • Ara dinlenmeleri
Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş