İş Analizi,İş Tanımı Ve Yetkinliklerin Belirlenmesi Eğitimi

İş Analizi,İş Tanımı Ve Yetkinliklerin Belirlenmesi Eğitimi

 İş Analizi Nedir?

 İş Analizleri Niçin Yapılır?

 İş Analizi Yöntemleri Nelerdir?

 İş Analizi Süreçleri Nelerdir?

 Mülakat, Gözlem, Anket, Grup Çalışması,

 Organizasyon Şemasının Belirlenmesi,

 Analiz Türünün Belirlenmesi, Yöntemle İlgili Verilerin Hazırlanması ve Uygulanması,

 İş Analizinin Değerlendirilmesi,

 İş Analizininin Uygulanması,

 İş Analizi Bilgilerinin Kullanılması,

 Eğitim Süresi:1 Gün 

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş