ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Güvenli gıda üretimi konusunda temel prensipleri tanımlanmak, üretim aşamaları ve hammaddelerde olabilecek tehlikelerin (biyolojik, kimyasal ve fiziksel ) belirlenmesini ve risk analizini açıklamak ve uygulamalarla göstermek. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO22000:2005 ) standardı hakkında bilgi vermek. 

 ISO22000-HACCP ilişkisi
Tarihsel Gelişim
 ISO22000 standardında kullanılan terimler ve tanımlar
 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ( Dokümantasyon ve kayıt tutma prosedürleri )
 Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iletişim, acil durumlara hazırlık, yönetimin gözden geçirmesi)
 Kaynak Yönetimi 
 Ön koşul programları 
 Grup çalışması
 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları 
 Grup çalışması /örnekler
 Tehlikelerin belirlenmesi
 Risk analizi
 Grup çalışması /örnekler
 Operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması
 Haccp planının oluşturulması
 Grup çalışması/örnekler
 İzlenebilirlik Sistemi
Uygunsuzlukların kontrolü 
 Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi
 Grup çalışması
 Sorular ve Son değerlendirme

 

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş