ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim Amacı
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin ISO 27001:2007 belgelendirme esaslarına uygun olarak nasıl kurulacağı ve uygulanacağı hakkında temel bilgi vermek
Eğitim İçeriği
Bilgi Güvenliği Temel Unsurları
Bilgi Güvenliği politikası dökümanının oluşturulması
Bilgi Güvenliği kapsamının belirlenmesi
ISO27001 süreci, planlanması ve hazırlıkların yürütülmesi
Roller ve sorumlulukların belirlenmesi
Sahip olunan varlıkların bilgi güvenliği açısından sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
Bilgi Güvenliği Sisteminin ana unsuru olan risk değerlendirmeleri
Risk değerlendirme araçları ve kullanımları
Bilgi güvenliği tehdit ve saldırılarının belirlenmesi ve bunların etkileri
Güvenlik politikası ve diğer dokümantasyonların yazılması
Farkındalık eğitimlerinin planlanması ve uygulanması süreci
Yönetimin gözden geçirmesi ile ilgili ana unsurlar
Sürekli iyileştirmenin sağlanması ve yönetilmesi
ISO27001 sertifikasyon denetim hazırlıklarına genel bakış
ISO 27001:2007 Standardı Maddelerinin denetçi gözüyle Yorumlanması
ISO 19011 Standardının Tanıtımı
Denetim Çeşitleri
Denetim Planlanması
Denetim Soru Listelerinin Hazırlanması
Denetimin sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Denetim Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Sınav
Eğitim Süresi : 2 gün
Katılımcılar : Her kademe yönetici ile Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personel ve tüm çalışanlar
(Bilgi İşlem, Kalite , Üretim, İnsan Kaynakları, Bakım, Satınalma Bölümünde orta düzey yönetici ve teknik personeller)

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş