ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO27001 sertifikasyon denetim hazırlıklarına genel bakış
ISO 27001:2007 Standardı Maddelerinin denetçi gözüyle Yorumlanması
ISO 19011 Standardının Tanıtımı
Denetim Çeşitleri
Denetim Planlanması
Denetim Soru Listelerinin Hazırlanması
Denetimin sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Denetim Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Sınav
Eğitim Süresi : 2 gün
Katılımcılar : Her kademe yönetici ile Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini planlamak, kurmak ve uygulamakla sorumlu personel ve tüm çalışanlar
(Bilgi İşlem, Kalite , Üretim, İnsan Kaynakları, Bakım, Satınalma Bölümünde orta düzey yönetici ve teknik personeller)

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş