ISO 31000:2018 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ISO 31000:2018 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

  • ISO 31000:2018 Risk Yönetimine Giriş
  • ISO 31000:2018’e göre Riski Yönetmenin Temel Adımları
  • Yaygın kullanılan Risk Değerlendirme Teknikleri 
  • Kurumsal Risk Yönetimi ve Yönetim Sistemi Standartları İlişkisi (Proses Odaklı ISO 31000 Risk Yönetimi)
  • ISO 31000:2018 Risk Yönetimi Süreci ve Kuruluştaki Yöntemlerin tanımlanması (Prosedür oluşturma)
  • Kurumsal Risk Değerlendirme Örnek Uygulamalar (grup çalışması)
  • Riskleri/Fırsatların Önceliklendirilmesi ve Eylem Planlarının Oluşturulması
Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş