OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitim İçeriği

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine Genel Bakış
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin İç Tetkik Şartları
Denetim Terminolojisi
Denetçilerin Özellikleri
Denetim Dokümanları
Denetimin Planlaması
Denetimin Gerçekleştirilmesi
Denetim Bulgularının Değerlendirilmesi
Denetim Raporunun Hazırlanması
Takip Denetimleri
Grup çalışmaları

Eğitim Süresi:2 Gün 

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş