Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Aenean ante leo, elementum sed eros a, fermentum tristique nulla. Nullam iaculis est eget consequat varius. Aenean ac posuere risus.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Yönetmelik
30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması HakkındaYönetmelik”

MADDE 10 – (1) İş veren, 6. maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan Korunma Dokümanında;
a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği hususu,
b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,
c) İş yerinde Ek-1’e göre sınıflandırılmış yerler,
ç) Ek-2 ve Ek-3’te verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,
d) Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere is¸ ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,
e) İş yerinde kullanılan tüm ekipmanın 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş¸ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygunluğu, yazılı olarak yer alır.
(3) Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.
(4) İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.


Eğitim Süresi:2 Gün -16 Saat

Eğitim İçeriği

 • İlgili Mevzuat (ATEX 137, ATEX 100a)
 • Yanma kimyası ve Patlama
 • Detonasyon ve Deflegrasyon nedir? Geri patlama (Flashback) neden olur? BLEVE,UVCE..
 • Patlamadan Korunma Dökümanı ve Gereklilikleri
 • Patlayıcı ortamların sınıflandırılması
 • EN 60079-10-1 -2015 Gaz(EU) , IP 15 (UK)
 • EN 60079-10-2 - 2015 Toz sınıflandırma(EU), NFPA 499, NFPA 654(ABD)
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • Etiket ve İşaretleme
 • ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları,
 • Isı ve Gaz Grupları, Koruma Tipleri Uygulanması ve Birleşimi,
 • 'Kendinden Emniyetli'' Koruma Tipinin Uygulanması, IP Koruma Tipi ve Ex Koruma Tipi arasındaki farklar
 • Patlamadan Korunma Dökümanı örneği
 • TS EN 60079-10-1-2015 gaz hesaplama yöntemleri ve örnekler
 • Patlama şiddetinin hesaplanması
 • Örnek hesaplama çalışması
 • Excell’in hesaplamalarda kullanılması
 • Patlamadan Korunma Dökümanı içeriği
 • Örnek rapor hazırlık uygulaması
 • Ekler; Standartlar,Yönetmelikler
Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş