Temel Yangın Eğitimi

İşyerlerinde yangın bilincinin arttırılması, çalışanların tehlike anında yapılması gerekilenler hususunda eğitilmeleri amaçlanmıştır.

Temel Yangın Eğitimi

İLGİLİ YÖNETMELİKLER;

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri:
d)Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi:
MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Eğitimin Amacı:
İşyerlerinde yangın bilincinin arttırılması, çalışanların tehlike anında yapılması gerekilenler hususunda eğitilmeleri amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği:
 • Yanma ve Yangın Nedir 
 • Yangının Çeşitleri Ve Sınıflandırılması
 • Temel Yangın Bilgisi
 • Yangının sebepleri ve etkenleri
 • Yangın Söndürme Teknikleri 
 • Yangın Söndürmede Kullanılan Malzemelerin ve Maddelerin Bilgisi
 • İleri Derece Yangın Bilgisi Eğitimi
 • İş Yerlerinde Yangın İçin Alınması Gerekilen Önlemler
 • Ekip olma ve Ekip Ruhu Oluşturma Bilgisi 
 • Uygulamalı Yangın Söndürme Tatbikatı 

Eğitim Süresi: 4 saat (Eğitimin sonunda tatbikat gerçekleştirilecektir.)
Katılımcılar: Tüm Çalışanlar,
Sertifika: Eğitimin sonunda eğitim katılım belgesi verilecektir.

İlgili kanunlar:
 1. 19-12-2007 Tarihli 2007 / 12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 2. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu,
Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş