Ücret Yönetimi Eğitimi

Ücret Yönetimi Eğitimi

     İş Analizi, Tanımlar ve Değerleme

     İş Değerlemesi Süreci ve Sistemleri

     İş’in Kademeleri ve Derecelendirilmesi

     Ücret ile Performans İlişkisi: Teori ve Pratik

     Performans Yönetimi ve Değerlendirme Süreci

     Performansa Dayalı Ücret – Ücret Artışları mı, Ayarlama mı?

     Bireysel Özendirmeler: Promosyon-Ödüllendirme

     Ücret Yapısının Oluşturulması: Örnek Çalışmalar ve Değerlendirilmesi

İşçilerin ve İşgörenlerin Ücret Braketleri İçerisindeki Yerlerinin Belirlenmesi: Örnek Uygulama ve Değerlendirilmesi

Başarı Değerleme ve Ücret Yönetimi Arasındaki İlişkiler: Örnek Uygulama ve Değerlendirilmesi

Ücret Yönetimi ve Motivasyon Arasındaki İlişkiler: Örnek Olaylar ve Analizleri

Eğitim Süresi:1 Gün 

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş