YÖNETSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME VE LİDERLİKYÖNETSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME VE LİDERLİK

YÖNETSEL BECERİLERİ GELİŞTİRME VE LİDERLİK

Başarılı bir liderin özellekleri nelerdir?

Etkili lider ve etkili iletişim nasıl olmalıdır?

Liderlik tarzları

Çatışma yönetimi

İyi bir takım nasıl olmalıdır?

Liderliğin kuralları

Zaman yönetimi

Liderlikte beden dili kullanımı

Zaman yönetimi ve iş yükü analizi

Bizden
Teklif İsteyin
Uzaktan
Eğitime Giriş